Събития

Уважаеми колеги,

На 8 октомври 2013 г. от 10.00 ч. във видео-конферентна зала „Яйцето“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (кампус „Изток“, блок 4, етаж 1) ще се проведе демонстрация на разработки по проект BG051РО001-4.3.04-002 „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

По време на събитието ще бъдат демонстрирани:

  • функционални възможности на Университетски видео-портал,
  • фрагменти от учебни занятия с видео-конферентна връзка,
  • информационни структури на електронни курсове за обучение.

Къде се намира зала „Яйцето“?

Кампус "Изток", блок 4, етаж 1.

Къде можете да получите повече информация за проект BG051РО001-4.3.04-002?

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

За контакти

elearn@phls.uni-sofia.bg