Дипломни работи 2010-2014

Дипломни работи на студенти специалност

"Социология"

2014/2015

Елена Константинова Костадинова Сексуална култура и семейно планиране при младите роми в кв. Факултета
»Резюме
Доц.д-р Алексей Пампоров
Кристина – Паулина Джоунс Благотворителността в България – медийни образи и нагласи Доц.д-р Петя Кабакчиева
Фани Мирославова Младенова

Образът на сирийския бежанец: стереотипи и етническа омраза
(изследване в рамките на кв. Овча купел – гр.София)
»Резюме

Поф.д.с.н. Майя Грекова
2013/2014
трите имена тема на дипломната работа научен ръководител
Марина Атанасова Атанасова Интегрирана градска среда – възможности и проблеми, свързани с нейното постигане
»Резюме
Проф. дсн. Майя Грекова
Николай Пламенов Петров Трудната реалност на геомедиите през примера на употребата Foursqoure в България Гл.ас.д-р Елена Стойкова-Догонова
Светломир Георгиев Здравков Обосноваване и критика на реиндустриализацията в България през периода 2013-2014.
Опит за описване на нормативните предпоставки на всекидневните действия и аргументация през погледа на прагматичната социология на критиката
Проф.д-р Лиляна Деянова
Ивелина Кристиян Лазарова Влиянието на социалните мрежи и социалната среда върху употребата на наркотици сред младите хора в България Доц.д-р Калоян Харалампиев
Диляна Александрова Караджова

Влиянието на културния, социалния и икономическия капитал върху успеваемостта и отпадането от училище на ромските деца
»Резюме

Гл.ас.д-р Алексей Пампоров
Даниела Николаева Ангелкова

Негативното отношение на лекарите към качеството на здравеопазването и необходимостта от реформа в България

»Резюме

Доц.д-р Милена Якимова
Иво Красимиров Босев Социално конструиране на детството през примера на детските играчки Гл.ас.д-р Елена Стойкова-Догонова
Петър Тодоров Николов

Медийния образ на темата бежанци

»Резюме

Гл.ас.д-р Елена Стойкова- Доганова
Божена Панталеева Панделиева

Детската мода като средство за конструиране на идентичност

»Резюме

Проф.д-р Лиляна Деянова
Лора Детелинова Йончева

Ценностни нагласи на децата от пети до единайсети клас в България
»Резюме

Доц.д-р Петя Кабакчиева
Светослава Валери Найденова Мотиви за завръщане в България на завършилите в чужбина студенти (2010-2014) Доц.д-р Петя Кабакчиева
Илияна Йорданова Серафимова Здравните политики към младежите в България - сравнителен дискурсивен анализ на списание "Здраве" (1956-2005) Проф.д-р Лиляна Димитрова Деянова
Мария Захариева "Сините фенове: между национализъм и "неонацизъм" Проф.д-р Лиляна Димитрова Деянова
2012/2013
Дивил Кулев „Ползването на интернет като фактор за промяна на потребителското поведение“ Доц.д-р Калоян Харалампиев

Красимира Щерева Кърчовска

„Нагласи и представи на българската имигрантска общност в Чикаго“(качествено изследване) Доц.д-р Петя Кабакчиева
Мирела Красимирова Иванова  „Зеленият, подреден и охраняван рай. Мястото на затворените жилищни комплекси във физическото и социалното пространство на град София“ Гл.ас.д-р Светла Маринова
Ралица Николаева Николава „Нещо социално се случва в МОЛА?“ (Изследване на пазарните пространства и потребителските модели в два столични търговски центъра) Гл.ас.д-р Светла Стоева
Анна Богомилова Стоянова Семейната жена в града – съчетаване на трудовия ден на работещата жена с трудовия ден на майката и домакинята“ Доц.д-р Алексей Пампоров
Марияна Венелинова Ганева „Проектното откриване на балканска принадлежност. Анализ на случай - проектът „Балкани, станете!“ на ВLGU, 2012 Гл.ас. Мила Минева
Ирина Божкова Лилова „Университетът на пазара на труда или пазарът на труда в университета? Преходът от висше образование към заетост през призмата на капиталовите ресурси“ Доц.д-р Таня Чавдарова

Кристиян Огнянов Тодоров

„Реформата на наказателното правораздаване в България през 2005-2012 г.“ Проф. д-р Маргарита Чинова
Бояна Стоянова Килиджийска „Социологически анализ на публичните дебати за „справяне“ с проституцията в България (1993-2013)“ Гл.ас.д-р Елена Стойкова-Доганова
Кета Руменова Велинова

„Модели за посещаване на заведения за хранене (случаят на младите хора в България)“

Гл.ас. Димитър Благоев

Иван Николаев Черноземски „Процеси на регулация и трансформация на културата през периода 1945-1947 г.“ Д-р Теодора Карамелска
Мая Славчева Василева Управлението на човешките ресурси- управленска дейност или специфична професия? „/Избезване на случаи от българската практика след 1989 г./ Доц. д-р Калоян Харалампиев
Мая Николаева Петрова „Аутсорсингът на информационни услуги на пазара на труда в България“ Доц.д-р Таня Чавдарова
Антония Руменова Каменичка Сравнителен анализ на социологическите канони в три български университета: изследване на дипломни работи Гл.ас.д-р Светла Маринова
Милица Николаева Керемидчиева „Функции на музея в съвременния свят през погледа на ученици, учители и музейни специалисти“ Доц.д-р Петя Кабакчиева
Росена Георгиева Иванова „Ролята на Програма „Еразъм“ за формиране на европейска идентичност на студентите – участници. Заложени цели за постигане на ефекти“ Доц.д-р Петя Кабакчиева
Цветомила Тонева Добчева Връзката между институционалните форми на контрол и формиране на насилие в училище /Хасковското училище ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ – изследване на случай/ Доц.д-р Милена Якимова
2011/2012
     
2010/2011
Стела Павлова Атанасова „Комбинация от иновативни модели като стратегия за оцеляване – изследване на едно българско приватизирано предприятие в условията на пост-социалистически трасформации” Гл.ас.д-р Петя Славова
Мария Николаева Гложенска „Гражданското образование в България – между „ефективната реалност и желаните модели” Доц. д-р Петя Кабакчиева
2009/2010
Нели Илчева Динева „Компютър и мобилен телефон – практикуване и потребяване на идентичности (Употреби на компютъра и мобилния телефон от младите хора в София)” Гл.ас.д-р Милена Якимова
Здравка Георгиева Димитрова „Родените през 90-те: бунтарска идентичност или копнеж по ред? (Дефинициите на учениците за „власт” и „ред”) Гл.ас.д-р Милена Якимова
Ивелина Върбанова „(Не)участието на гражданите в управлението(нормативни механизми и реални практики за участие в процеса на вземане на решения на местно ниво – случаят Габрово)” Гл.ас.д-р Венелин Стойчев
Милица Любомирова Георгиева „Дисциплиниращата матрица на социализма в България през един пример: нормална и девиантна идентичност на младите през 70-80-те години (дневници и характеристики)” Гл.ас.д-р Милена Якимова
Ваня Павлинова Георгиева

Между социалния статус и статуквото на оцеляването – „предприемачът” в малкия български град”

Гл.ас. Димитър Благоев/ д-р Тодор Галев
Светломир Здравков „Социално-технологични аспекти и скрити механизми в иновационните процеси през социализма (върху примера на ДСО „ИЗОТ”) Н.с.д-р Тодор Галев
Нина Розинова Денисова „Националният референдум – между политическата воля, гражданския интерес и законовата рамка (Анализ на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и дебатите при приемането му през юни 2009)” Ас. Петя Лазарова
Диана Бойкова Велчева

„Как филмът „Андалуското куче” се превърна от „високо изкуство” в популярна култура?”

Ст.ас. Мила Минева
Ния Добринова Константинова  "Обществена ли е обществената телевизия в България” Гл.ас. д-р Елена Стойкова
Стела Павлова Атанасова „Комбинация от иновативни модели като стратегия за оцеляване – изследване на едно българско приватизирано предприятие в условията на пост-социалистически трасформации” Гл.ас.д-р Петя Славова
Цветомира Руменова Данова „ Дипломирането по Социология от Софийския университет  за социологията: образи и идентификации” Гл.ас.д-р Петя Славова
Ралица Миткова Михова „Различно трудово възнаграждение за мъжете и жените в България към 2007 г. – причини и перспективи” Доц. Румяна Гладичева
Слав Бойков Оков „Новите автобиографични „стандарти” и институционализирането на неравенства в идеологията на човешките ресурси” Доц. д-р Лиляна Деянова
Мария Неделчева Манева „Риалити шоуто и логиката на медийния успех (Анализ на предаването „Биг Брадър”) Ст.ас. Мила Минева
Десислава Ив. Микулашева „Методи за анализ, планиране и оценка на дадена рекламна кампания” Гл.ас. Живко Георгиев
Ганчо Живков Русев „Новите форми на комуникация в телевизията: раждането на нов тип медия или опит за запазване на влиянието” Гл.ас.д-р Елена Стойкова