Дипломни работи 2005-2009

 
2008/2009
Любомир Райчев Пожарлиев Социални неравенства и контрасти в един постсоциалистически софийски квартал – изследване на транспорта и инфраструктурата” доц..д-р Светла Маринова
Невена Христова Германова София през социализма в спомените на „тогавашните млади” – образи на пространства” доц.д-р Милена Якимова
Георги Димов Адамов „Данъчен морал и социални неравенства” Доц.д-р Таня Чавдарова
Александър Любомиров Василев „Проектът „Без мишка” . Нова социална среда за незрящите в България” Доц.д-р Петя Кабакчиева
Атанас Емилов Гроздев Религия и политика в съвременна България: религиозни и политически нагласи през 2008 г.” Доц.д-р Петя Кабакчиева
Гергана Пламенова Николова „Профилирането в българското средно училище през призмата на оценяването – между диференцирането и унифицирането.(Сравнителен анализ на оценяването в трите профила на 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов”) Гл.ас.д-р Калоян Харалампиев
Емилия Стоянова Братанова Маршрутните таксита в София като рисков и типичен градски феномен” Проф.дсн. Майя Грекова
Катерина Бориславова Бонева „Зелените” – потребителски практики и антипотребителска идентичност” Гл.ас.д-р Милена Якимова
     
2007/2008
Юлия Цветанова Лазарова „Социални и културни идентичности, видени през модели на потребление(„младите хора” в София: стратегии на идентичност)” доц.д-р Милена Якимова
Ирина Василева Вълева „Българската модернизация видяна през фотообектива (раждането на гражданска субектност през втората половина на XІX и началото на XX век)” гл.ас.д-р Венелин Стойчев
     
2006/2007
Татяна Христова Христова „Ромите кат обект на държавна политика – образователната интеграция преди и след 1989 г.”

проф.дсн. Майя Грекова

Деян Иванов Паскалев „Превъплащения на нео-популизма в България (публични образи на НДСВ, Атака и Герб 2001-2007”

гл.ас.д-р Венелин Стойчев

Елена Любомирова Стоева „Германия – предпочитана страна за следване и/или мигриране сред българските студенти”(Микро-социологическо изследване сред българските студенти в Германия) доц.д-р Таня Чавдарова
Боряна Боянова Боянова „Социален маркетинг – аспекти и влияние върху обществените нагласи и поведение”

Доц.д-р Таня Буруджиева

2005/2006
Сия Емилова Карамфилова “Репрезентации на детството в приказния свят на Джоан Роулинг”  гл.ас. Вирджиния Вергова 
Елена Тодорова Терзиева -“Модели на модернизация в сферата на жилищното строителство у нас (2001-2005)  гл.ас. Венелин Стойчев
Гергана Иванова Николова “ Управление на екипи”  гл.ас.д-р Румяна Гладичева
Весела Пламенова Генкова ” Чии интереси представлява “следосвобожденската представителна демокрация” у нас” (анализ на съдържанието на документи и устави на политически партии за периода 1879-1894 г.) гл.ас. Венелин Стойчев
Милена Михайлова Петева “Глобализация и тероризъм – новият световен ред (Изследване на макро-структурните условия за терористични атаки на територията на България)”  гл.ас. Венелин Стойчев
Теодора Йорданова Филипова  “Корпоративната благотворителност в България” доц.д-р Таня Чавдарова
Милена Руменова Йотова Диагностика на равнопоставеността  по пол в сферата на труда в България (1990-2005) гл.ас.д-р Р.Гладичева
Ивайло Димитров Йоргов Българските възпоменателни монети като символен регулатор доц.д-р Петя Кабакчиева
Здравко Сталев Ангелов Норма и отклонение в българското традиционно общество. Примерът с „Грамадата” доц.д-р Петя Кабакчиева
Силвия Любомирова Иванова Самоубийствата сред младите хора в България в периода 2001-2004 г. проф.Валентина Златанова
Виргиния Дисанска Социалната продуктивност  на продуктовата реклама в България(ролята на телевизионната реклама у нас като комуникационен посредник между разнородни всекидневни „светове” 2001-2006 гл.ас.Венелин Стойчев
Любомир Чавдаров Тодораков „Българският предприемач на прага на Европейския съюз. Проблеми и рационални избори” доц. д-р Таня Чавдарова