Катедри

Обща информация

Специалност Психология се поддържа от две катерди.​

Специалност Психология, Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"
Кампус "Ректорат", Южно крило, етаж 3, кабинет 60
​бул. "Цар Освободител" № 15
​София 1504

Катедра по Обща, експериментална, развитийна и здравна психология

 • Преподаватели в катедрата по Обща, експериментална, развитийна и здравна психология
 • The Science of Well-Being: Evidence-Based Interventions for Children, Adolescents, and Families Workshop
 • Научен семинар Китен 2013
 • Научен семинар Китен 2014
 • Научен семинар Китен 2015
 • Научен семинар Китен 2016
 • Катедрата по Обща, експериментална, развитийна и здравна психология е част от Философския факултет на Софийския университет. Разположена е в два кампуса на СУ: сградата на Ректората и в ІV блок на кампус Изток. В нея са работили някои от основателите на специалност Психология в България - видни учени и преподаватели: проф. Генчо Пирьов, проф. Леон Леви, проф. Георги Ангушев, доц. Иван Паспаланов, проф. Хайгануш Силгиджиян, доц. Цани Цанев, доц. Иван Нетов. Проф. Павел Александров и доц. Христина Тошева продължават да участват активно в научната и преподавателската дейност на катедрата.

  Катедрата е част от специалност Психология и заедно с катедрата по Социална, организационна, клинична и педагогическа психология отразява широкия диапазон на съвременното психологическо познание. Основните области на изследователска и преподавателска дейност на нейните членове: когнитивна психология, психология на развитието, експериментална психология, психология на личността, здравна психология, диференциална психология, психологическо измерване, история на психологията и социално познание, са сред фундаменталните клонове на психологическата наука. Катедрата отговаря и за подготовката на студентите в областта на статистическите методи, тъй като съдържанието на голяма част от изучаваните курсове e тясно обвързано и се основава на математико-статистически понятия и процедури.

  Дисциплините от учебния план на бакалавърско равнище, за които отговаря катедрата, предлагат широка гама от психологически познания с експериментална и приложна ориентация към множеството съдържателни области на психологията. Към катедрата има и три магистърски програми: Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) – в два потока (за бакалаври по психология и за бакалаври с хуманитарна специалност), Психология на здравето - в два потока (за бакалаври по психология и за бакалаври с хуманитарна специалност) и Обща психология на английски език (за непсихолози). Докторантурите, предлагани от катедрата, подготвят бъдещи изследователи и преподаватели – много от защитилите докторантура вече градят успешна професионална кариера.

  Преподавателите от катедрата участват в подготовката на студентите на магистърско ниво в редица специалности както от Философски, така и от други факултети на СУ. Катедрата е много силно представена и в подготовката на бъдещите преподаватели в средното училище от всички специалности на СУ „Св. К. Охридски“. Нейните преподаватели водят психологическите дисциплини, изисквани за придобиване на учителска правоспособност.​

  Ръководител на катедрата

  проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева
  Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 49 кабинет
  тел. +359 2 9308 476
  zinovieva@phls.uni-sofia.bg

  Секретар на катедрата

  Левена Езекиева
  Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 кабинет
  тел. +359 2 9308 476
  l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

  Адрес

  Специалност Психология, Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"
  Кампус "Ректорат", Южно крило, етаж 3, кабинет 60
  ​бул. "Цар Освободител" № 15
  ​София 1504
  psychology_g@phls.uni-sofia.bg

  Катедра Социална, организационна, клинична и педагогическа психология

 • Преподаватели в Катедрата
 • ПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОР - МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, КИТЕН, 2015 г.
 • ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, КИТЕН, 2016
 • ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЯ София, България, 2-4 юни 2017 г.
 • Нова публикация
 • Адрес:

  Кампус "Ректорат", Южно крило, етаж 3, кабинет 60,
  ​бул. "Цар Освободител" № 15,
  София, 1504

  сл. тел.: +359 2 9308 476

  Катедрен имейл: psychology_e@phls.uni-sofia.bg

   

  Ръководител Катедра

  проф. д. пс. н. Людмил Георгиев

  lgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

   

  Научен секретар и администратор на сайта на Катедрата

  доц. д-р Николай Димитров

  n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

   

  Инспектор

  Левена Езекиева

  l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg