Въведение в психологията

Обща информация


Въведение в психологията

ДОЦ. ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВА

Дистанционен курс

Курсът по Психология има три основни цели: (1) да осигури точно, ефективно и широко представяне на областта на психологията, да въведе курсистите в теориите, изследванията и приложенията, които изграждат науката; (2) да осигури стимул на курсистите да започнат да мислят като психолози дори след като запаметяването на конкретното съдържание е заглъхнало и да подпомогне по-доброто разбиране и оценяване на основите на психологията; (3) да възбуди интелектуалното любопитство на курсистите и да способства за повишаване на съзнанието как психологията може да засили разбирането им на света около тях и на междуличностните отношения, в които те всекидневно участват.

Тези цели, разбира се, са взаимозависими, защото ако предлаганото в курса съдържание точно представя природата на психологията, разбирането и интересът към тази област ще последват естествено. Стремежът във всяка тема е да се включат фундаментални за областта автори, изследвания и резултати, да се предизвикат курсистите да оценят и да разберат всекидневната релевантност на психологията и да подобрят качеството на собствения си живот. С други думи, идеята е не просто курсистите да бъдат изложени на съдържанието – и обещанието – на психологията, но да направят това по начин, който ще въведе интереса към областта и – да се надяваме – ще го поддържа жив и след като курсистите са завършили този въвеждащ курс в научната дисциплина психология.