Методий Андреев Рождественский

Доктор по 2.3. Философия (Реторическа аргументация)
Публична защита на 24 юни 2011 г.

• тема: Етотическа Аргументация. Опит за класификация на аргументите

• научен ръководител: