Докторанти

Направления: политическа реторика, реторика и публична комуникация, виртуална реторика, бизнес комуникация, невербална комуникация, съдебна реторика