Иван Георгиев Колев

Доктор по 2.3. Философия (Философска антропология)
Публична защита на 05 юли 2011 г.

• тема: Битие и възможност. Опит за екзистенциална антропология

• научен ръководител: