Годуин Дарманин

Доктор по 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език)
Публична защита на 13 юли 2011 г.

• тема: Информационно или дезинформационно общество? Философска критика на информационното общество.

• научен ръководител: