Силвия Емилова Борисова-Спасова

Доктор по 2.3. Философия (Естетика)
Публична защита на 12 октомври 2011 г.

• тема: Граници на естетическото съзнание.

• научен ръководител: