Росица Илийчева Дикова

Доктор по 2.3. Философия (Етика)
Публична защита на 12 октомври 2011 г.

• тема: Нормативността в класическата литературна вълшебна приказка. Социалната история на жанра и проектът за детство в модерна Европа.

• научен ръководител: