Димитър Георгиев Иванов

Доктор по 2.3. Философия (Теория на познанието)
Публична защита на 20 октомври 2011 г.

• тема: Теории за истината в аналитичната традиция

• научен ръководител: