Плама Сергеева Христова

Доктор по 3.2. Психология (Организационна психология)
Публична защита на 01 юни 2011 г.

• тема: Лидерски стилове и стратегии за справяне със стреса в организациите.

• научен ръководител: