Силвия Иванова Иванова

Доктор по 3.2. Психология (Организационна психология)
Публична защита на 04 юли 2011 г.

• тема: Възприетата справедливост на заплащането и удовлетвореност от труда в частни организации

• научен ръководител: 

Content