Соня Георгиева Будева

Доктор по 3.2. Психология (Медицинска психология)
Публична защита на 05 юли 2011 г.

• тема: Личностни фактори за адиктивно поведение.

• научен ръководител: