Маргарита Кирилова Тарейн

Доктор по 3.2. Психология (Медицинска психология)
Публична защита на 05 юли 2011 г.

• тема: Влияние на емоционалните преживявания върху генезиса и локализацията на онкологичните заболявания.

• научен ръководител: