Даниела Любомирова Тодорова

Доктор по 3.2. Психология (Психология на здравето)
Публична защита на 06 октомври 2011 г.

• тема: Влияние на психологическите ресурси на личността върху саморегулацията на оздравителния процес при сърдечно-съдови интервенции.

• научен ръководител: