Румяна Кирилова Крумова-Пешева

Доктор по 3.2. Психология (Медицинска психология)
Публична защита на 18 октомври 2011 г.

• тема: Модел на психологическа работа при пациенти с трансплантация на орган.

• научен ръководител: