Дамяна Иванова Цветанова

Доктор по 3.2. Психология (Икономическа психология)
Публична защита на 22 ноември 2011 г.

• тема: Личностни детерминанти на престижното потребление.

• научен ръководител: