Светла Иляева Казаларска

Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културна антропология)
Публична защита на 28 юли 2011 г.

• тема: Памет и история в музея. Музеификацията на комунизма в Цнетрална и Източна Европа след 1989 г.

• научен ръководител: