Галина Николаевна Гончарова

Доктор по 3.1. Социология, антропология и наука за културата (Теория и история на културата. Ново и най-ново време)
Публична защита на 14 октомври 2011 г.

• тема: Поколения, поколенчески дискурси и колективни времена. Употреби на  генерационните деления в България през втората половина на 19 и началото на 20 век.

• научен ръководител: