Елица Стефанова Маркова

Доктор по 3.3. Политически науки (Международни отношения)
Публична защита на 27 юли 2011 г.

• тема: Преговорите на Турция за членство в Европейския съюз

• научен ръководител: