Калоян Емилов Методиев

Доктор по 3.3. Политически науки (Политология)
Публична защита на 21 септември 2011 г.

• тема: Генерационна динамика и биологично-възрастови фактори в българската политика (1989 - 2006 г.)

• научен ръководител: