Елка Иванова Златева

Доктор по 3.3. Политически науки (Политология)
Публична защита на 09 ноември 2011 г.

• тема: Републиканската теория за разделяне на властта в първите американски конституции (1776 - 1787).

• научен ръководител: