Станислав Кръстев Костов

Доктор по 3.6. Право (Международно право и международни отношения)
Публична защита на 27 юли 2011 г.

• тема: Актовете на Съда на Европейския съюз и техните правни последици.

• научен ръководител: