Мартин Харих

Доктор по 2.3. Философия (Организационен мениджмънт и дипломация)
Публична защита на 23 януари 2012 г.

• тема: Социално-психологически основи на мирното разрешаване на израело-палестинския конфликт.

• научен ръководител: