Нели Георгиева Стефанова

Доктор по 2.3. Философия (История на реториката и ораторското изкуство)
Публична защита на 19 април 2012 г.

• тема: Реторическа аргументация в италианския политически дебат от края на 20 век. Преходът от Първа към Втора италианска република.

• научен ръководител: