Боряна Чавдарова Ангелова-Игова

Доктор по 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език)
Публична защита на 19 април 2012 г.

• тема: Консуматорското общество от Франкфуртската школа до Жан Бодрияр. Основни проблеми на културата.

• научен ръководител: