Кремена Георгиева Георгиева

Доктор по 2.3. Философия (Реторика и медии)
Публична защита на 25 април 2012 г.

• тема: Реторическа аргументация в комуникацията ПР отдели - медии.

• научен ръководител: