Таня Йоскова Колева

Доктор по 2.3. Философия (Бизнес комуникация и реторика)
Публична защита на 14 май 2012 г.

• тема: Специфични особености на бизнес комуникацията в неправителствени организации в България.

• научен ръководител: