Мая Ангелова Ангелова

Доктор по 2.3. Философия (Етика)
Публична защита на 18 май 2012 г.

• тема: Човекът в логотерапията на Виктор Франкъл

• научен ръководител: