Евелина Димитрова Митева

Доктор по 2.3. Философия (Средновековна философия)
Публична защита на 29 май 2012 г.

• тема: Антологията на Алберт Велики.

• научен ръководител: