Нора Атанасова Голешевска

Доктор по 2.3. Философия (Реторика и медии)
Публична защита на 04 юни 2012 г.

• тема: Визуални методи, визуална реторика в края на ХХ век - началото на ХХІ век (Херменевтични и семиотични стратегии в изследването на визуалната реторика).

• научен ръководител: