Гергана Владимирова Динева

Доктор по 2.3. Философия (Средновековна философия)
Публична защита на 28 юни 2012 г.

• тема: Метафизика на границата (границата като методологически ключ в интерпретацията на елементи от средновековната философия и култура)

• научен ръководител: