Михаил Вавржик

Доктор по 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език)
Публична защита на 29 юни 2012 г.

• тема: Г.В.Ф.Хегел и философията на бюрокрация.

• научен ръководител: