Бисера Николаева Колева

Доктор по 2.3. Философия (Етика)
Публична защита на 25 октомври 2012 г.

• тема: Начала на Сократовата морална философия.

• научен ръководител: