Илияна Иванова Ермолина

Доктор по 2.3. Философия (Етика)
Публична защита на 25 октомври 2012 г.

• тема: Живата етика - история, идеи, перспективи

• научен ръководител: