Димитър Димитров Божков

Доктор по 2.3. Философия (История на философията - Философия на Новото време - ХІХ век)
Публична защита на 27 ноември 2012 г.

• тема: История и еманципация (Карл Маркс, Валтер Бенямин, Жак Рансиер)

• научен ръководител: