Красимир Георгиев Терзиев

Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културна антропология)
Публична защита на 30 януари 2012 г.

• тема: Автор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство

• научен ръководител: