Вяра Димитрова Калфина

Доктор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (История на културата. Древни култури)
Публична защита на 29 септември 2012 г.

• тема: Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки културен контекст.

• научен ръководител: