Стефка Тодорова Гигова

Доктор по 3.2. Психология (Клинична психология)
Публична защита на 25 април 2012 г.

• тема: Превенция на специфични нарушения на способността за учене.

• научен ръководител: