Калоян Павлов Куков

Доктор по 3.2. Психология (Клинична психология)
Публична защита на 25 април 2012 г.

• тема: Клинико-психологични аспекти на дисфункционалните вярвания и копинг стратегии при пациенти с параноидна шизофрения.

• научен ръководител: