Юри Владимиров Кацаров

Доктор по 3.2. Психология (Педагогическа психология)
Публична защита на 02 май 2012 г.

• тема: Семейни взаимоотношения и родителски нагласи при юноши и младежи с хероинова зависимост.

• научен ръководител: