Светлозар Методиев Василев

Доктор по 3.2. Психология (Медицинска психология)
Публична защита на 10 октомври 2012 г.

• тема: Влияние на неблагополучни жизнени събития в детска възраст за възникване на чести психични разстройства при възрастни. Епидемиологично проучване.

• научен ръководител: