Виктор Станиславов Аврамов

Доктор по 3.3. Политически науки (Публична администрация)
Публична защита на 05 март 2012 г.

• тема: Процесът на изработване на енергийната политика на Европейския съюз: актьори, комуникация и взаимодействие. Възникване и развитие на сътрудничество в процеса на изработване на общата енергийна политика на ЕС.

• научен ръководител: