Надка Георгиева Петрова-Стоянова

Доктор по 3.3. Политически науки (Публична администрация)
Публична защита на 11 септември 2012 г.

• тема: Променящи се конфигурации на ядрото на изпълнителната власт в България

• научен ръководител: