Владимир Зиновиев Бубняк

Доктор по 3.3. Политически науки (Политология)
Публична защита на 09 май 2012 г.

• тема: Индия и САЩ - политика на стратегическо сътрудничество през първото десетилетие на ХХІ век

• научен ръководител: