Любомир Свиленов Стефанов

Доктор по 3.3. Политически науки (Международни отношения)
Публична защита на 11 септември 2012 г.

• тема: Структуриране на партийната система в България: 1990 - 2009 г.

• научен ръководител: