Христо Стефанов Панталеев

Доктор по 3.3. Политически науки (Политология - Външна политика)
Публична защита на 06 ноември 2012 г.

• тема: Югоизточна Европа в американските геополитически доктрини след края на Студената война

• научен ръководител: