Диана Иванова Попова

Доктор по 3.3. Политически науки (Европеистика)
Публична защита на 05 октомври 2012 г.

• тема: ЕС и САЩ: геополитически партньори или съперници след "студената война".

• научен ръководител: